کاهش هورمون جنسی مردان پس از ازدواج

تستسرون هورمون جنسی است که درمردان در بیضه ها تولید شده نقش مهمی در ایجاد صفات ثانویه جنسی مانند رشد موی بدن و صورت ، بم شدن صدا و رشد عضلات دارد. از سویی میزان تستسترون در بدن با میل جنسی و نیزتمایل به انجام رفتارهای رقابتی و پرخاشجویانه مرتبط است.

آنچه توجه محققین دانشگاه هاروارد امریکا را به خود معطوف داشته بررسی تفاوت میزان تستسترون قبل و بعد از ازدواج بوده است . نتیجه مطالعات نشان داده اند میزان تستسترون در افراد مجرد بالاتر از متاهلین است و با شروع زندگی مشترک از میزان ترشح این هورمون کاسته میگردد. گویا با انجام فرایند جفت گیری نیاز فرد به دنبال جفت رفتن و رقابت برای بدست آوردن جفت و نیز آمیزش با دوستان دوران تجرد و همچنین ریسک پذیری و انجام کارهای خطرناک از بین رفته و فرد آمادگی بیشتری برای در خانه ماندن و انجام فرایند” پدری ” از خود نشان میدهد. جالب تر اینکه تحقیقات نشان داده اند درمردانی که دارای فرزند هستندهنگامی که آنها فرزند خود را در آغوش میگیرند میزان تستسترون بدن آنها پایین میاید !

با اینکه تستسترون ویژگی های مردانه را در ذهن متداعی میکند لیکن در زن هم با درصدی کمتر از مردان تستسترون موجود میباشد و تخمدانها و غدد فوق کلیوی به ترشح آن مبادرت میورزند. در زن نیز تستسترون نقش مهمی در میل و رفتار جنسی داشته و در شکل گیری بافت عضلانی و استخوان بندی بدن تاثیر گذار است .

به منظور بررسی ارتباط بین سطح تستسترون و میزان تفاهم زوجین ، تحقیقات دانشگاه پن ستیت نشان داده اند که ازدواج هایی که در آنها زنان میزان تستسترون بالاتری از همسرانشان داشته اند ، موفق تر ارزیابی میشوند . به این معنا که زنانی که تستسترون بالاتری نسبت به شوهرانشان داشتند ساپورت اجتماعی بهتری برای همسر خود مهیا میکرده و در فعالیت های اجتماعی مصمم تر رفتار می کردند ( نسبت به زنانی که تستسترون کمتری از همسران خود داشتند ) و در حل مشکلات زناشویی مردانی که تستسترون پایین تری نسبت به همسران خود داشتند ، مثبت تر عمل کرده بهتر میتوانستند به راه حل و نتیجه گیری در مباحث خانوادگی برسند ( در مقایسه با مردانی که تستسترون بالاتری از همسران خود داشتند ).

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment