همدیگر را لمس کنیم

همدیگر را لمس کنیم

4 thoughts on “همدیگر را لمس کنیم”

    • سی دی کامل برنامه ها موجود می باشد در صورت تمایل می توانید برنامه مورد نظر راانتخاب کنید وجه آنرا پرداخت کنید تا ترتیب ارسال آن به شما فراهم گردد

  • با سلام خدمت شما خانم دکتر من یک مرد 50ساله هستم لطفا سی دی هایکه برای من مفید است هر چند عدد که هست میخواهم لطفا بفرمایید جکار کنم در ضمن از کم شدن مسا ئل چنسی وانزال زودرنچ میبرم ..و من 70میلی قرص متادون مصرف میکنم وقرص سیدنافیل وتادافیل هم اثری نداشته متادون را 3 ساله مصرف مکنم قبلا تیشتر بود ودارم توسط پزشک کم میکنم

  • Pingback: this is me
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment