نحوه پرداخت

نحوه پرداخت

 

 خرید مشاوره تلفنی یا حضوری

 

برای خرید مشاوره از طریق کردیت کارت یا paypal چه بصورت تلفنی یا حضوری اینجا کلیک کنید

 

paypal

paypal

برای خرید مشاوره از طریق پرداخت مستقیم به حساب بانکی اینجا کلیک کنید

پرداخت مستقیم

 در صورت تمایل برای مطالعه شرایط و ضوابط انجام مشاوره  اینجا کلیک کنید

شرایط و ظوابط