ارگاسم دروغین در مرد

تظاهر به رسیدن به ارگاسم بحثی قدیمی در بین زنان محسوب می شود اما آیا اینکه چیزی به نام ارگاسم دروغین در مرد هم داریم بحثی است که کمتر مورد توجه واقع شده است ارگاسم دروغین در مرد به دلایل و علل مختلفی ممکن است رخ دهد در این ویدیو به این علل و عوامل می پردازیم